Grafit i jego obróbka

Grafit i jego obróbka

Grafit to minerał i heksagonalna odmiana węgla. Ma on zwykle postać, ziarnistych, łuskowatych lub ziemistych skupień. Powstaje on w wyniku zmetamorfizowania skał, jako produkt końcowy przemian substancji organicznych bogatych w węgiel. Pojawia się również na pegmatytach i żyłach hydrotermalnych. Struktura grafitu składa się z warstw, w których występują sprężone, sześcioczłonowe aromatyczne układy cykliczne. Ze względu na to, że technicznie jest on zlepkiem niewielkich monokryształów, wykazuje odporność mechaniczną na ściskanie, a niewielką na rozciąganie i ścieranie. Te wartości mechaniczne powodują, że grafit posiada wyjątkowo dobre własności smarujące. Ponadto bardzo dobrze przewodzi on prąd elektryczny i ciepło, będąc jednocześnie odpornym na wysoką temperaturę. W związku z tym często wykorzystywany jest w obróbce EDM i CNC.

Elektrody grafitowe – frezowanie CNC

Ważnym elementem podczas produkcji form wtryskowych jest drążenie przy pomocy elektrod. Mogą być one wykonane z miedzi, grafitu lub grafitu impregnowanego miedzią. Miedź to drogi i trudny w obróbce materiał, w związku z tym pewnych elektrod, np. cienkich żeberek nie jesteśmy w stanie z niej wykonać. Minusem jest również jej duży ciężar. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że elektrody miedziane wykazują się dużym zużyciem podczas drążenia. Dlatego coraz częściej wykorzystuje się innowacyjny materiał, jakim jest grafit. Jest on zdecydowanie tańczy i szybszy w obróbce. Elektrody grafitowe są idealnym sposobem na obniżenie kosztów.

Zastosowanie grafitu w obróbce EDM

W obróbce elektroerozyjnej usuwanie materiału z części obrabianej następuje w wyniku erozji elektrycznej, która zachodzi w czasie wyładowań pomiędzy elektrodą a materiałem obrabialnym zanurzonym w płynnym dielektryku. Jako elektrody w procesie EDM stosuje się różne materiały, z których największe znaczenie ma grafit. Charakteryzuje się on niską ceną materiału, łatwością jego obróbki, a przede wszystkim wydajnością w procesie elektrodrążenia. Wewnętrzna struktura tego materiału może być dowolnie modelowana, dzięki czemu możliwe jest projektowania elektrody grafitowej o cechach najbardziej pożądanych dla danego procesu.