Grafit i jego właściwe użycie w procesach EDM

Grafit jest szeroko rozpowszechnionym minerałem, który stosowany jest jako naturalny smar. W przyrodzie występuje w postaci agregatów łuseczkowych blaszkowych lub w formie zbitej masy o szaroczarnej barwie. Powstaje w wyniku zmetamorfizowania skał, jako produkt końcowy przemiany substancji organicznych bogatych w węgiel. Charakteryzuje go kilka właściwości. Przede wszystkim dobrze przewodzi prąd elektryczny i ciepło, jest kruchy oraz odporny na wysoką temperaturę.  Grafit ma wiele zastosowań – służy do określania genezy skał metamorficznych, do wyrobu suchych smarów, cegieł ogniotrwałych, czarnych farb chroniących ołów przed korozją. Wykorzystuje się go również do zbrojenia materiałów kompozytowych, środków polerskich, itd. Nie można zapomnieć o jednym z najbardziej powszechnych zastosowań – grafit jest piszącym elementem ołówka. Ponadto stosuje się go do budowy elektrod.

Dobieranie grafitu w metodzie EDM

Wyznacznikiem tego czy drążenie w materiale będzie przebiegało wolno czy szybki są jego właściwości termiczne. Innymi słowy niebagatelną rolę w całym procesie odgrywa temperatura topnienia surowca – to właśnie ona determinuje decyzję, jaki gatunek grafitu, o  jakiej gradacji wykorzystamy przy obróbce EDM. Wydajność drążenia jest zwykle wyrażana w mm3/min.  Na odpowiednią fakturę drążonej powierzchni mają wpływ takie czynniki jak: rodzaj grafitu, dobre warunku płukania i prawidłowe ustawienie generatora. Najlepsze efekty otrzymuje się przy użyciu małych prądów o dużych częstotliwościach. Dodatkowo w celu uzyskania najbardziej gładkiej powierzchni po drążeniu należy zastosować grafit o najmniejszej ziarnistości.

Ścieralność elektrody

Wyróżniamy cztery rodzaje zużycia elektrody. Należą do nich: objętościowe, narożne, końcowe i boczne. Spośród nich najistotniejsze jest zużycie naroży. Wynika to z faktu, że ta część elektrody jest najbardziej narażona na upalanie. Skutkiem takiego działania może być brak odwzorowania kształtu w drążonym materiale.  Za takim stanem rzeczy wiąże się niestety konieczność wykonania dodatkowych elektrod.