Jak przebiega cięcie piłą taśmową

Piła taśmowa jest narzędziem mechanicznym wyposażonym najczęściej w silnik elektryczny lub spalinowy. Przeznaczona jest to przerzynania materiału ząbkowaną wstęgą, która zazwyczaj przesuwana jest za pomocą dwóch kół, obracających się współbieżnie. Rzaz piły taśmowej jest równy za sprawą jednolitego posuwu ostrz taśmy zębatej. Za jej sprawą można przecinać takie materiały jak drewno, metal i inne ciała stałe.

O posuwie piły taśmowej

Posuwem w przypadku piły taśmowej nazywamy głębokość, na jaką żeby wchodzą w materiał w danym momencie. Aby ciąć wydajnie, korzysta się z największego posuwu, na jaki pozwala urządzenie. Warto pamiętać, że posuw może być ograniczony poprzez właściwości materiału, jak również żywotność ostrza. Co więcej szybszy posuw nie pozwala również na duży kąt cięcia – samo cięcie może być szybsze, ale ostrze będzie się znacznie bardziej zużywało. Aby zwiększyć żywotność ostrza, a także zredukować temperaturę przy cięciu konieczne jest smarowanie ostrza. Jego brak będzie powodował sytuację, w której tarcie powodować będzie powstawanie nadmiernej ilości ciepła, a to z kolei sprzyjać może gromadzeniu się wiór przy zębach. Rezultatem takiej sytuacji jest spadek jakości cięcia. Może to mieć również dużo poważniejsze konsekwencje – większe tarcie zwiększa konsumpcję energii, co może powodować uszkodzenie zębów. Ostrze smaruje się odpowiednio wymieszanym olejem do smarowania.

Szybkość ostrza piły taśmowej

Szybkość ostrza piły taśmowej definiowana jest tym, jak szybko przechodzi ono przez materiał. Większa szybkość pozwala na większy kąt cięcia, a co za tym idzie daje lepsze rezultaty. Jak zostało wspomniane powyżej szybkość może być ograniczona przez właściwości materiału oraz ciepło, które powstaje podczas cięcia. Ma to miejsce szczególnie w przypadku bardzo twardych materiałów. Prawidłową szybkość można zbadać oceniając wióry: ich kształt oraz kolor. Prawidłowe są cienkie, ciasno zwinięte i ciepłe w dotyku.