Piła taśmowa
Zastosowanie pił taśmowych

Piła taśmowa jest inaczej nazywana piłą wstęgową, ponieważ cięcie odbywa się przy użyciu ząbkowanej metalowej wstęgi. Narzędzie to posiada napęd mechaniczny – najczęściej jest to silnik elektryczny lub spalinowy. Piły te są urządzeniami o prostej budowie, jednak mają szeroki wa ..

Wykorzystanie grafitu w obróbce EDM
Elektrody EDM z grafitu

Grafit to jeden z najlepszych materiałów roboczych, jaki może być zastosowany w procesie EDM. Jego właściwości okazują się zdecydowanie lepsze niż standardowo używanej miedzi. Dlaczego?

Drut mosiężny
Materiały eksploatacyjne w obróbce elektroerozyjnej EDM i WEDM

Obróbka erozyjna jest metodą obróbki metali opartej głównie na wyzyskaniu erozji elektrycznej, towarzyszącej wyładowaniom elektrycznym. Zazwyczaj wykorzystuje się ją przy obróbce specjalnych części maszyn i materiałów trudnoskrawalnych, ponieważ pozwala na uzyskanie skomplikowanych ks ..