WEDM

Wycinanie elektroerozyjne –WEDM

Wycinanie elektroerozyjne jest rodzajem obróbki ubytkowej, stosowanej do wytwarzania elementów o złożonej geometrii. Proces WEDM polega na usunięciu materiału z przedmiotu obrabianego poprzez topnienie i odparowywanie, wywołane wyładowaniami elektrycznymi, które zachodzą pomiędzy elektrodami. Do najważniejszych cech użytkowych charakteryzujących obróbkę WEDM, należą chropowatość powierzchni oraz dokładność wymiarowo-kształtowa. Odchyłki kształtu w tego rodzaju wycinaniu wynikają przede wszystkim z drgań drutu wywoływanych wyładowaniami elektrycznymi, przepływającym dielektrykiem oraz wysokością ciętego materiału.

WEDM, czyli wycinanie drutem

W wycinaniu elektroerozyjnym elektrodą, czyli narzędziem wycinającym, jest cienki jednorodny drut o średnicy od 0,02 do 0,5 mm. W tym celu wykorzystać można drut miedziany, z mosiądzu, wolframu, molibdenu lub drut z pokryciem, np. mosiądz ocynkowany. Przedmiot, który ma podlegać obróbce mocowany jest na nieruchomym stole, natomiast drut przemieszczany jest w kierunkach wzajemnie prostopadłych przez układy napędowe sterowane numerycznie. Zdarzają się także układy wykorzystujące ruchome stoły i nieruchome prowadzenie drutu. Ze względu na zużycie erozyjne, drut przewijany jest ze szpuli do pojemnika lun ze szpuli na szpulę z prędkością 0,5-20m/min. Warto również dodać, że WEDM najczęściej stosowanym dielektrykiem jest woda dejonizowana. Cięcie drutem stosuje się zazwyczaj trzy systemy podawania dielektryka: zanurzeniowy, zanurzeniowo wtryskowy oraz wytryskowy. Obróbka WEDM umożliwia też produkcję wykrojników oraz tłoczników, wykorzystywanych przy produkcji wieloseryjnej części i podzespołów maszyn.

Do czego wykorzystuje się metodę WEDM

Obróbka WEDM wykorzystywana jest do produkcji form wtryskowych dla przetwórstwa tworzyw sztucznych, a także do produkcji narzędzi formujących dla obróbki plastycznej, narzędzi specjalnych dla obróbki skrawaniem, jak również narzędzi dla odlewnictwa. Znalazła swoje zastosowanie w energetyce jądrowej do obróbki prętów paliwowych. Warto podkreślić, że umożliwia również obróbkę łopatek turbin i sprężarek w lotnictwie, a także protez i narzędzi produkcyjnych w medycynie.